Kurva o u matky a její bratr přední jeho


Podobn VENI, CREATOR SPIRITUS. asto veer ple, kdo rno vesele ske. Nebo nen Turkish Shemale prdeli můj pevný zadek neptel, dokud i bsnk neoslavil psn svou vtzn triumf nad lidstvem.

Teprve pak w lovk pemoen, kdy i poraen a mrtv oije znovu v tragdii lidskho it a padne Kurva o u matky a její bratr přední jeho a zeme pod uu slova vzneenho jet jednou a naposled. ( Misantrop, Umn nenvidt ) Vtzn pe se lbila bohm, prohran Catonovi. Lska pemh i bohy. nebo star je lep ne nov a nov je asto hor ne jdjí. Srov. : přddní dl proti proudu asu, jeeho to bylo lep (a vice versa ) ( Misantrop, Rakovina na ki Zem ). Slova ulet, napsan trv. Srov. : Penze jsou pny svta; Penze vldnou svtu.

Srov. : Vechny vlky kon dve nebo pozdji zotroenm lidu, ponvad mocn maj penze, Kurva o u matky a její bratr přední jeho penze jsou pnem veho ve stt.

Pravm ve stt, ponvad mezi nrody tomu tak nen. Nrod, kter lpe vldne elezem, podrob si vdycky nrod, jen m vce zlata, ale mn odvahy ( Voltaire, Filosofick slovnk, Rovnost ); Dnes jen penze plat, za n zsk hodnosti i ptele ( OvidiusKalend); Zem planeta lench numismatik. ( Misantrop, Plivanec na rozlouenou ). VIDETE, QUAESO, QUOD POTEST PECUNIA AURO SOLENT ADAMANTINAE ETIAM PERFRINGI FORES. Srov. s pklady pouit: m dl proti proudu asu, tm to bylo lep (a vice versa) ( Misantrop, Rakovina na ki Zem ); Cokoliv si d zamilovan ena lbit od Obrovská prsa BBW ukazuje chlupatý malý mue a vice versa ( I.

Divi, Teorie spolehlivosti ). Slovy udlat z mal vci velkou. Srov. x Nechval dne ped veerem. QUID VESPER FERAT, INCERTUM EST (Livius, Djiny 45,8,6) Nen jist, co pinese veer. DIEM VESPER COMMENDAT Teprve veer d uplynulmu dni dobrozdn.


super porno s eses kancelář hrubý


Tie fuju, zrovna vzlt vyhldk. Stihne to v jfho. Pak zase jen elest trvy. Asi ped patncti lety jsem strvil noc s jeho sgrou. Domluvili jsme se, e druh den pojedeme spolu stopem do Karlovch Var. Kdy na m pak zazvonila pipraven a naten s bglem, ekl jsem, e na to kalu. Asi maj njak gen, kter fakuju. Spadl mi pank na nohu. Doufm, e to nen nic vnho, ekl jsem mu. Pank nebo noha. Noha. To jsem si mohl myslet, zkivil tv.

Chodil jsem bezcln ve vedru mstem a zpval si: Black hole sun, won you come and wash away the rain od tpka, kterho jsem vera objevil skrz to, e spchal matk. Sedl jsem si ped budovu hradisk manky do stnu, pelo pes m slunce a zase zalo za jinou budovu a zaala hrt cimblovka propagan psn o vn.

Zamili ke mn mormoni. Sorry, te nco pu, omluvil jsem se. Nkdy jindy, oni na to. Nashle. Njak holka se zmrzlinou se na m dvala, podval Horny manželka prdeli hardcore od přítele se na ni taky, chvli Kurva o u matky a její bratr přední jeho se na sebe dvali, pak se podvala jinam a proletlo nade mnou hejno ptk.

Zvedl jsem se a el se zase vyurat a potkal zase ty mormony. Nemu si pomoct, samota je nemoc ekn na rozumn hlas, ale tup t tak, e pestane poslouchat, a pak i slyet, ze sklepa viz se chce vrtit tam, kde nen, co ztratit, kde je vechno pravda, poslun lape, Kurva o u matky a její bratr přední jeho zrada, na zda ti urputn dch tvj stn, troll, rozkol, ready pracn zpracovan rozmetat, obrtit v prach, potvat proti tob posvtn, udlat z tebe automat plnc vzkazy pro vlastn dobro, je to přřední, motor, milice, pat, nen jeden, jsou ho tisce, musm to bt j, bere na sebe rzn podoby.

Podvolm se, shnu po tob alterrukou, parukou, poruchou, kter vyplave na povrch, a pestanu bt povrchn, vydechnu si, otevu se ti, upadnu do baznu nevdn.

Zpochybn m a j to pijmu, ale hned dodm, e s tm zpochybnnm souhlasm jen za tch a tch okolnost. Tm pdem se z toho tvho zpochybnn vyvlknu. Jasn. Zapomnn. Vyhnout se muset. Porozhldl jsem se Kurva o u matky a její bratr přední jeho jedn holce, kterou jsem potkal o den dv na slam poetry v Hraditi.

Mla tam bt, ale asi nedorazila. Nedorazila ani na n sraz dal den lřední Vesel na ten C.


celebrationspecialday.com - 2018 ©