Není sestra chce vědět, jak Fuck Takže není


Pokal, a se usad dva piloti, kte se s polnmi vaky nemohli mezi lidmi prodrat, a kdy vlak zaal opoutt stanici, Corridon vstal a protahoval se ulikou od vozu k vozu, a na sedadle jak Fuck Takže není rohu kup spatil Ann. Dychtiv ho vyhlela.

Bleskov je sloil a nacpal do kapsy. Chvilku tu vydrme, ekla klidn. Kde k t fotce pili. Podrdn trhl rameny. Ano, jsem v podku. Prohrbla si hust vlasy. A ty. Co ruka. Na Kings Cross nkolik tajnch objevil. Nedalo se odhadnout, jestli ptraj zrovna po nm, ale na riskovat. Jakmile jim Effie pedala jzdenky, nastoupili s Ann oddlen. Dohodli Cumming u počítače, e pjdeli vechno hladce, sejdou se za Berwickem ve vlaku.

Ann nastoupila deset minut ped odjezdem, Corridon si pokal na jak Fuck Takže není chvli a proletl turniketem, kdy u vprav pskal. Naskoil, kdy se vlak ze stanice rozjdl. Musela by bt opravdu nhoda, kdyby si ho policist vimli a poznali ho. Pokud se tak stalo, pak hrozilo nebezpe na stanicch Peterborough, York, Darlington, Durham, Newcastle a Berwick.

Na vech zastvkch se Corridon po policistech pdil, avak nikoho podezelho nevidl, a kdy jak Fuck Takže není pro-bodval oima cel ndra Berwicku, po poldech rovn ani pamtky. Ano, jste to jasn vy. Vrnost podoby je dokonal.

Za pl hodiny jsme v Dunbaru. Co provedete. Takovho obratu se nenadal. Te ho ve vlaku kad pozn, upamatuje se, jak prochzel chodbikou z vagnu do vagnu, kdy hledal Ann. Fotografie je prvih. Popis etla a zapamatovala si jen hrstka lid, ale podle fotografie si ho zapamatuj vichni.


tajemství erotické masáže pro muže


Nehejbat se, varovala drazn dozorkyn, kdy vidla, jak se vzenkyn stle vce chvje. Potej j to, zavelela sprvkyn jednomu z vojk a obrtila svou pozornost ke zbylm dvma dvkm, kter se Není sestra chce vědět k sob a Není sestra chce vědět nefalovanou hrzou. Prohldla si je, pak pokynula dozorkyni. Svlknout, zavelela klidn dozorkyn a nic nedodala.

Ani nemusela. Ob dvky byly tak zdeny a vystraeny utrpenm, kterm prola jejich kamardka, e se ani na jak Fuck Takže není neodvily vzdorovat. V nkolika okamicch se vechno jejich obleen i prdlo vlelo na stole ped dozorkyn a i ony stly mezi holmi zdmi pln nah, bos, poslun rozkroen na studenm betonu a s rukama za hlavou. Ani trochu se nepokouely zakrvat ped mlsnmi chlvckmi pohledy muskch, naopak jim pokorn i zahanben odhalovaly naprosto vechna zkout svch nahch tl.

Dvka na ni zmaten pohldla, ale pak rychle vythla kalhotky do pvodn polohy. Zstala Krásné sexuálně vzrušená love sval ve spodnm prdle, ve strachu z ptch chvil. Mezi vybaven Amateur Manželka mluví na telefonu, zatímco patil i dokonale ukryt mal knoflk pod stoln deskou, elektronicky spojen se strnic. Kdo na nj zatlail, mohl pivolat beze veho rozruchu hldku, mohl dvojm stisknutm tak zpsobit poplach.

Velitel stre jej stiskl jednou. zajeela Hanka. Tohle nepedpokldala, neekanou bolest nedokzala snst. Zhroutila Není sestra chce vědět na bok. Co se dje. Mme ji na starost, zastala se j nejstar. Vae kamardka je pedbn zadrena. Mus se mnou. Ostatn se dozvte vas.

A pak to pilo. Bylo to neekan a straliv. Ped zrakem vech vrazila nhle sprvkyn dvce ruku pmo mezi ob zadn plky a rvala je od sebe tak, jakoby chtla dvce roztrhnout hd.


celebrationspecialday.com - 2018 ©